logo

Karaburun 44

Suçiçeği aşısı da artık aşı takviminde

Suçiçeği aşısı da artık aşı takviminde
Hepatit A aşısından sonra çocukluk dönemi aşı takvimine suçiçeği aşısı da eklendi
Su Çiçeceği
Türkiye’de yürütülmekte olan Genişletilmiş Bağışıklama Programı’nın amacı; difteri, boğmaca, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, verem, çocuk felci, hepatit B, hemofilus influenza tip b, hepatit A, suçiçeği’ ne bağlı hastalıkların ve invaziv pnömokokal hastalığın yayılım, sakatlık ve ölüm oranlarının azaltılarak bu hastalıkların kontrol altına alınması, hatta tamamen ortadan kaldırılmasıdır.

Bu amaca ulaşabilmek için Sağlıkta Dönüşüm Programıyla koruyucu ve temel sağlık hizmetleri alanında önemli gelişmeler sağlanmış ve rutin bağışıklama çalışmaları Bakanlığımız tarafından en üst düzeyde önem verilen hususlardan biri haline gelmiştir. Aşılama hızı, 2007 yılından itibaren yüzde 96-97 düzeyinde seyretmektedir.

Ulaşılan bu başarıyla birlikte ülkemizde, aşı ile korunulabilir hastalıkların sayılarında ciddi düşüşler sağlanmıştır.

Bu başarıya ulaşılmasında, bu konuda gösterilen politik kararlılıkla birlikte genel anlamda koruyucu sağlık hizmetlerine verilen önem ile aşıya ayrılan bütçenin artırılması da önemli bir etken olmuştur.

2002 yılında 22 milyon TL olan aşılama bütçemiz, 2012 yılında yaklaşık 400 milyon TL’ye ulaşmıştır. Ayrıca başarıyı getiren en önemli hususlardan biri de aşı uygulaması hizmetlerinin ülkemizde ücretsiz olarak bütün sağlık kuruluşlarında verilmesidir.

‘SUÇİÇEĞİ YETİŞKİNLER İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR’

Yüzde 90’nı 15 yaş altı çocuklarda kış ve ilkbahar aylarında görülen suçiçeği hastalığı, genellikle hafif seyirli bir çocukluk çağı hastalığı olarak bilinse de özellikle bebeklerde ve erişkinlerde şiddetli seyredebilmektedir. Bazen şiddetli deri enfeksiyonları, deride kalıcı izler, zatürre, beyin iltihabı (ensefalit) gibi ciddi sekel bırakan komplikasyonlara, hatta ölümlere sebep olabilmektedir.

Suçiçeği aşısının, bütün suçiçeği vaka sayılarında yüzde 85’lik bir azalma sağladığı, ağır seyreden suçiçeği vakalarını ise % 95-100 oranında önlediği bilinmektedir. Ayrıca suçiçeği aşısı, suçiçeği hastalığının geçirilmesinin ardından yıllar sonra bile ortaya çıkabilecek zona zoster (gece yanığı) hastalığının önlenmesi açından da önemlidir.

Suçiçeği aşısı ilk defa1974’te Japonya’ da Takahashi ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş ve 1986’da Japonya’da, 1988’de Güney Kore’de,1995’te ise Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanım lisansı almıştır.

Aşı bugün Japonya, Güney Kore, ABD, Kanada, Kosta Rika, Ekvator, Uruguay, Brezilya, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, İspanya ve Avustralya’ da rutin aşı takviminde yer almaktadır. Bağışıklama Bilimsel Danışma Kurulu tarafından Ülkemizde de suçiçeği aşısına geçilmesi tavsiye edilmiş ve suçiçeği aşısı, rutin bağışıklama programına eklenmiştir.

Aşı, Ulusal Aşı Takvimimize göre 12. aydaki tüm çocuklara tek doz olarak uygulanacaktır. Uygulama 1 Ocak 2012 ve sonrasında doğan bütün çocukları kapsamaktadır. Aşı uygulaması tüm aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak verilmektedir.

#

SENDE YORUM YAZ