logo

Karaburun 44

SGK borçlularına kötü haber

SGK borçlularına kötü haber

SGK, Sigorta prim borçlarının yapılandırılmasında gecikme zammı ve cezasının silinmeyeceğine dair bir açıklama yaptı.

Sigorta prim borçlarının yapılandırılacağı, gecikme zammı ve cezasının silineceğine yönelik bir düzenlemenin söz konusu olmadığı bildirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında SGK’nın prim borçlarının yapılandırılması konusunda tanınan ek süreyi 31 Mayıs’a kadar uzattığı, bu tarihe kadar borç yapılandırması talebinde bulunacak vatandaşların yapılandırma kapsamındaki borçlarından gecikme zammı ve gecikme cezasının silineceğine yönelik haberler yer aldığı anımsatıldı.

GECİKME ZAMMI YERİNE ENFLASYON FARKI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), borç yapılandırması kapsamına giren alacaklar için gecikme cezası ve zammı yerine, 1999 Ekim ayından 2004 Aralık ayına kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları ve 2005 Ocak ayından 2013 Ocak ayına kadar, üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarının basit usulde uygulanarak tahsil edilecek tutarın hesaplanacağını bildirdi.

SGK’dan yapılan açıklamada, 19 Ocak 2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6385 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeler arasında; Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) borçlarına yapılandırma imkanı da bulunduğu belirtilerek, düzenleme ile Sosyal Güvenlik Destek Primi borçlarının yapılandırılacağını bildirdi.
Buna göre 1 Ekim 2008 tarihinden önce iştirakçi veya sigortalı olup, kendi nam ve hesabına çalışan 4/b kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte faaliyette bulunması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin; 28 Şubat 2013 tarihi itibariyle tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferileri, 31 Mayıs 2013 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde yapılandırılacak.

YAPILANDIRMA BORCUNUN HESAPLANMASINDA TEFE/ÜFE BAZ ALINACAK

Yapılandırma borcunun hesaplanması kapsamında, 6385 sayılı Kanuna istinaden kapsama giren alacak asıllarına, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten 6385 sayılı Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, her bir ay için belirlenmiş TEFE/ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle tahsil edilecek tutar hesaplanacak.
Dolayısıyla kapsama giren alacaklar için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine; 1999 Ekim ayından 2004 Aralık ayına kadar TEFE aylık değişim oranları, 2005 Ocak ayından 2013 Ocak ayına kadar, ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle tahsil edilecek tutar hesaplanacak.

Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak TEFE/ÜFE aylık değişim oranı ile basit usulde hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar, borçlularca talep edilen taksit sayısına göre; altı eşit taksit için 1.05, dokuz eşit taksit için 1.07, on iki eşit taksit için 1.10, on sekiz eşit taksit için 1.15 katsayısı ile çarpılacak.(

Etiketler:
#

SENDE YORUM YAZ