logo

Karaburun 44

Kredi borçlularına kötü haber

Kredi borçlularına kötü haber
 KAHRAMANMARAŞ’ta bir hakimin kredi ve senet gibi borçlara ilişkin ödeme taahhüdünü yerine getirmeyip hapis cezası alanları Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlandırarak tahliye etmesi üzerine bu ile akın eden aynı durumdaki kişilerin sevinci yarıda kaldı.

Kahramanmaraş’ın yanısıra diğer illerden de yaklaşık bin 800 kişinin 1.5 aylık sürede bu karardan yararlanmasının ardından, Yargıtay yerel hakimin kararlarını bozdu. Tahliye edilenler ya da firardayken hapisten kurtulanların durumu, kararın gerekçesi açıklandıktan sonra netleşecek.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesi’ndeki Açık Cezaevi’nde ödeme taahhüdünü yerine getirmediği için mahkum olan bir borçlu, Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlanmak için 14 Şubat 2013’de İnfaz Hakimliği’ne başvurdu. Kahramanmaraş İnfaz Hakimi Abdullah Özer, dosyayı inceleyip verdiği tahliye kararına, cinayet, gasp, hırsızlık ırza geçme gibi yüz kızartıcı suç işleyenler dahi Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlanırken ‘taahhüdü ihlal suçundan tazyik hapsi alanlarının bu haktan yararlandırılmamasının infazda eşitlik ve adalet kuralına aykırılık teşkil edeceğini’ gerekçe gösterdi.

BİN 800 KİŞİ YARARLANDI

Bu kararın sosyal paylaşım sitelerinde duyulmasının ardından borcu ödeme şartını ‘makul bir sebep olmaksızın’ ihlal eden borçlu hakkında alacaklının şikayeti üzerine 90 güne kadar ‘tazyik hapsi’ cezasına çarptırılan binlerce kişiden önce Kahramanmaraş’ta yaşayan yüzlercesi teslim oldu. Davayı açan mahkum da tahliye oldu. Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelenlerle bu sayı 1,5 ayda bin 800’ü buldu. Aynı hakim, bu kişiler için de aynı kararları verdi.

YARGITAY’IN HIZLI KARARI

İnfaz Hakimi Abdullah Özer’in verdiği kararları değerlendiren Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük, tahliye kararlarına itiraz ettiklerini, kararı Yargıtay’ın bozduğunu açıkladı. Başsavcı Küçük, “Hakim arkadaşımız kendi takdir hakkını kullanarak bu kararları verdi, ancak biz Başsavcılık olarak hukuken böyle olmadığını düşündüğümüz için temyiz başvurusunda bulunduk. Yargıtay kararları bozdu. Bundan sonra böyle olmayacak” dedi.

TUTUKLANACAK MI?

Başsavcı Küçük, tahliye kararlarının bozulması nedeniyle tahliye edilenlerin tekrar tutuklanıp tutuklanmayacağını da Yargıtay’ın bozma gerekçesine göre hareket edileceğini vurguladı. Küçük, “Yargıtay’ın gerekçeli kararını bekliyoruz. Bundan sonra bu tür kararlar çıkmayacak. Gerekçeli karara göre tahliye edilenler hakkında uygulama yapılacak” diye konuştu.

HAKİMİN GEREKÇESİ

Tahliye kararlarını veren Hakim Özer, kararında, “5275 Sayılı Yasa’nın 17’nci maddesinde yapılan değişiklikteki gibi açıkça disiplin veya tazyik hapsine mahkum olanların bu yasadan yararlanamayacağı şeklinde düzenlemeye yer verilmesi gerektiği yasa koyucunun bir şeyi açıkça yasaklamaması halinde kural olarak o şeyin yasaklanmadığı ve uygulanabilir olduğunun kabulü gerektiğini, bu nedenle tazyik hapisleri yönünden de denetimli serbestlik uygulamasının yapılması gerekeceği” gerekçesiyle tazyik hapsi nedeniyle hükümlü olanların Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlandırılacağı yönünde hüküm vermişti.

BARO BAŞKANI: YARGITAY’IN KARARINI DESTEKLİYORUZ

Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Metin Doğan, Yargıtay’ın bozma kararını doğru bulduklarını söyledi. Doğan, Kahramanmaraş İnfaz Hakimliğinin, yapılan başvuruları değerlendirerek kendi gerekçelerine göre ve Anayasa ilkesini temel almak suretiyle taahhüdü ihlal ve nafaka ödememe sebebiyle verilen tazyik hapisleri hakkında da Denetimli Serbestlik uygulanması esası getirdiğini hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:”Savcının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz da reddedildi. Hem savcılık hem biz bu konuda hakim ile aynı görüşte değildik. Çünkü bu taahhüdü ihlal ve nafakaya verilen hapis cezaları tazyik hapsi niteliğindeydi ve zaten o taahhüt konusu edim yerine getirildiğinde veya nafaka ödendiğinde bu cezalar ortadan kalkıyor, sanık ceza infaz kurumunda infazına başlanılsa bile edimi yerine getirdiğinde aynı gün tahliye olabiliyordu. Ama İnfaz Hakimliği ve Ağır Ceza Mahkemesi bu konuda bizim gibi düşünmedi, bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yine kanuni yollardan birisi olan yazılı emir yoluyla bozma talebi amacıyla dosyaları Adalet Bakanlığı’na gönderdi Adalet Bakanlığı da Yargıtay’a yazılı emirle bozma talebinde bulundu. Yargıtay da geçen hafta içerisinde bu taahhüdü ihlal ve nafaka ödememe sonucu verilen tazyik hapislerinde adli kontrol hükümlerinin uygulanamayacağı karar verdi. Doğrusu da buydu öbür türlü borcunu ödemeyen kişilere bir başka kolaylık daha sağlanmış olacaktı. Zaten taahhütler bin bir güçlükle alınmakta alacakların tahsili ile ilgili çok büyük sıkıntılar yaşanmakta ve yine resmi bir çalışması olmayan kişilerden nafaka tahsilatları adeta imkansız hale gelmekteydi. Bu düzenleme ile bu anlamda Yargıtay’ın adli kontrol hükümlerinin uygulanmayacağına dair kararını olumlu buluyoruz ve bu kararı destekliyoruz.”

 

Etiketler:
#

SENDE YORUM YAZ