logo

Karaburun 44

TÜPRAŞ’A BÜYÜK CEZA!

TÜPRAŞ’A BÜYÜK CEZA!

Rekabet Kurumu, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) ve Opet Petrolcülük A.Ş hakkında yürütülen soruşturmayayı tamamlayarak, TÜPRAŞ’a  412 milyon 15 bin 81 lira 24 kuruş idari para cezası verilmesine karar verdi.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada, TÜPRAŞ’ın “fiyatlandırma ve sözleşmelere ilişkin uygulamaları yoluyla hakim durumunu kötüye

kullandığına” oyçokluğu ile karar verildiği belirtildi. Rekabet Kurumu, Opet Petrolcülük A.Ş’ye ise bir ceza vermedi.

Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklama şöyle; “Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin fiyatlandırma ve sözleşmelere ilişkin uygulamaları  yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığına, bu suretle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine OYÇOKLUĞU ile,

2. Bu nedenle 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti  Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye  Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin  birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası hükümleri uyarınca 2013 mali yılı sonunda  oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren % 1’i oranında olmak üzere;  Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’ye 412.015.081,24 TL idari para cezası verilmesine OYÇOKLUĞU ile,

3. a) 4054 sayılı Kanun’un 27. maddesinin (g) bendi uyarınca, rafinerilere ilişkin  fiyatlandırma mekanizmasının tüketicilerin faydasına olacak şekilde ilgili ve yetkili kuruluşlarca yeniden tanzim edilmesi yönünde ilgili mercilere ve b) 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, yukarıda ihlal  oluşturduğu belirtilen uygulamalar ve aynı sonucu doğuran ya da doğurabilecek niteliğe sahip uygulamalardan kaçınılması gerektiği yönünde Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’ye görüş bildirilmesine OYBİRLİĞİ ile,

4. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ve Opet Petrolcülük A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4.  maddesini ihlal ettiklerine dair yeterli bulguya ulaşılamadığına; bu nedenle aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca anılan teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına OYBİRLİĞİ ile,  gerekçeli karar daha sonra tebliğ edilmek ve Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.”

Etiketler:
#

SENDE YORUM YAZ