logo

Karaburun 44

3 kuruşa alıp zengine satacaklar

3 kuruşa alıp zengine satacaklar

. havalimanı bölgesinde yaşayan vatandaşlar AKP’ye isyan etti

Hande ZEYREK / SÖZCÜ

Arazilerimizi fasulye fiyatına kapatıyorlar. Yeniköy halkı, Bakanlar Kurulu’nun ‘acele kamulaştırma’ kararına tepkili: Metrekaresi 400 lira olan arazilere biçilen değer 22 lira!
Üçüncü köprü için İstanbul’un kalan son akciğerleri olan ağaçları bir bir kestiler. Kuzey Ormanları’nı çıplak bıraktılar. Ekolojik denge altüst oldu. Sıra üçüncü havalimanına geldi. Havalimanının, Terkos Gölü yakınlarındaki Yeniköy ve Akpınar köyleri arasında 90 bin dönüm alana yapılması planlandı. Ancak itirazlar sonrası rakam 76 bin dönüme indirilse de kamulaştırma yapılacak köylerde yaşayanların mağduriyeti sürüyor.

1924’ten beri Yeniköy’deler

İşte o köylerden biri de Arnavutköy ilçesine bağlı Yeniköy. TOKİ’nin havalimanı için en fazla kamulaştırma yapacağı yer de Yeniköy sınırları içinde. Yeniköy’de yaşayanların neredeyse tamamı Atatürk’ün doğup büyüdüğü topraklardan göç eden ailelerden oluşuyor. 30 Ocak 1924’te Lozan Antlaşması’ndan sonra mübadeleyle Selanik’ten göç ederek kök salmışlar. Acele kamulaştırma kararını konuşmak için köy meydanındaki kahvehaneye girdik. “Çok konuştuk be kızım. Bir şey çıkmayacak” diyen yöre halkından bin ah işittik…

‘Olan garibana oluyor, AKP iktidarına hiç oy atılır mı’

Köyde 60 dönüm arazisi kamulaştırılacak olan 52 yaşındaki Mustafa Gaga bu arazilerin bir kısmında buğday, yulaf ektiğini, aynı zamanda hayvancılık yaptığını söylüyor. “Bizim arazilermizi elimizden ucuza almaya çalışıyorlar. Avukatlara verdik. Böyle iş olur mu? Arazileri ucuza alıp başkalarına milyon dolarlara satsınlar. Kanunda bu var mı? Bizden üç kuruşa alınıp zengine satılacak yerlerimiz. Gariban ne olacak? Cevap versinler! Dedemizden kalma 100 senelik yerlerimiz, Atatürk vermiş dedemize. İstedikleri gibi oynatıyorlar. Olan garibana oluyor. Ben hükümete hiç oy atmadım. Atılır mı Allah aşkına görmüyor musun?” diye öfkeyle anlatıyor Mustafa amca derdini.

Göktürk’te 1 dönüm arazi 6 milyon lira!

Hemen 69’unu deviren Yaşar Kocakafa söze giriyor: “Dertliyiz. Göktürk’ü biliyor musun sen? Daha 10 gün önce 1 dönümü 6 milyona (1 metrekaresi 6 bin lira) satıldı. 22 lira olur mu bizim arazilerin değeri? Kurufasulye kaç para? 16 lira. Köylü karşı bu işe. Ama devlet işte ve karşı gelinmiyor. Bak kardeşim 1924’te bizimkiler buraya geldiği zaman her evde en az 15-20 büyükbaş hayvan vardı. Keçi ve koyun sürüsü hariç. Akpınar’da gördüğün yerler ormandı. Bu taş ocakları açıldı. Çam ekildi. Hayvancılık bitti. Mera diye bir şey kalmadı. Yoğurt, su, yumurta İstanbul’dan geliyor. Köylülük bu mudur?”

Çocuklarımın hakkı yeniyor

Üstü başı toprak içinde kahveye gelen 52 yaşındaki çiftçi Hayri Koyuncu içini şöyle döküyor: “Bir insanın elinden arazisini, toprağını imkan ve olanaklarını alırsan elinden özgürlüğünü de almış olursun. Havalimanı milli bir projeyse eğer o zaman yerini de devletin hazine arazilerinde yap. Diyelim ki yetmedi. Ne düşüyorsa verelim. Ama resmen köyün etrafını kuşatıyorlar. Bizi burada barındırmayacaklar. Gökdelenler dikecekler. Benim çocuklarımın hakkını yemeye kimin hakkı var? Canımız yanıyor. Köyüm, özgürlüğüm gidiyor. Bizi batırdılar ama onların batışını da biz göreceğiz.”

‘20 bin liraya yeni hayat kurun’ denildi

Güven Aydoğan (40) da doğduğundan beri Yeniköy’de yaşıyor. Onun da 3 dönüm arazisi kamulaştırılacak. ‘Havalimanı yapılmasın’ diye bir dertlerinin olmadığını anlatan Aydoğan şunları söyledi: “Mağduriyetimiz metrekare fiyatlarının düşük olması ve hakkımızın gözetilmemesi. En büyük sıkıntıyı hayvancılık yapanlar çekecek. Köyümüzde 30-35 kadar ahır var. 50 yıldır hayvancılıktan başka bir şey yapmamış adamın ahırını, sürüsünü, tarlasını bırakıp 20 bin lira verilip yeni hayat kur denmesi insafsızca. Bu kadar büyük bir alanın başka amaçlarla da kullanılacağını duyuyoruz.”

Yöre halkına şok fiyat

Ye­ni­kö­y’­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın top­lam 700 dö­nüm­lük ara­zi­si ka­mu­laş­tı­rı­la­cak. 2 ay ön­ce TO­Kİ Ye­ni­kö­y’­lü­le­re pa­zar­lık için teb­li­gat yol­la­ma­ya baş­la­dı. TO­Kİ Hal­ka­lı ofi­si­ne gi­den yö­re hal­kı ara­zi­le­ri­ne met­re­ka­re ba­şı­na 22-55 li­ra ara­sın­da değer biçildiğini öğ­ren­dik­le­rin­de şoke ol­du. Çün­kü Ka­ra­de­ni­z’­e kı­yı olan köy­le­ri­nin sa­hil ke­si­min­de fi­yat­lar met­re­ka­re ba­şı­na 400 li­ra ci­va­rın­day­dı. Ra­kam­lar ara­sın­da­ki uçu­rum ne­de­niy­le köy­lü­ler TO­Kİ­’y­le uz­laş­ma ye­ri­ne da­va yo­lu­na git­ti. An­cak geç­ti­ği­miz gün­ler­de Ba­kan­lar Ku­ru­lu, Ye­ni­kö­y’­de da­hil ha­va­li­ma­nı­nın kap­sa­ya­ca­ğı köy­ler­de­ki ara­zi­ler için “a­ce­le ka­mu­laş­tır­ma­” ka­ra­rı al­dı

Etiketler: » » » »
#

SENDE YORUM YAZ