logo

Karaburun 44

3. Havalimanı’na yargı “dur” dedi

3. Havalimanı’na yargı “dur” dedi

Ucakİstanbul 4. İdare Mahkemesi 21 Ocak 2014 günü verdiği ve altında 2 üye ve bir başkanın imzasının bulunduğu kararda 3. havalimanıyla ilgili ÇED olumlu raporunun yürütmesinin durdurulmasına hükmetti. DHMİ ise kararın, imzalanan sözleşme doğrultusunda yapılan iş ve işlemleri durdurmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi’ne, Özgür Aytaç, Alican Ocak, Cevat Ocak ve Yıldırım Yılmaz adına başvuran avukat Alp Alptekin Ocak, İstanbul 3. Havalimanı projesiyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtı.
Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, 3. Havalimanı Projesi’nin çevreye ve doğal hayata zarar vereceği iddia edilerek, ÇED raporunun görüşe açılması gereken 10 günlük süre dolmadan havalimanı projesinin ihaleye çıktığı iddia edildi.

ÇED RAPORUNUN HATALI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Dilekçede, “ÇED raporunun jeolojik, jeoteknik, hidrojeolojik ve meteorolojik verilerinin güvenilmez ve hatalı olduğu, piste iniş yönüne göre etkili yan rüzgarın hesaba katılmadığı, başta orman alanları olmak üzere doğal alanların yok olmasına ve ısı adası etkisinin artmasına sebep olunduğu, deniz dolgu yapımının önünün açılmasına ve rant dağıtımı için sürtünmesiz alanlar yaratılmasına imkan verdiği, içme suyu havzalarına geri dönülmez zararlar verildiği, ve sulak alanların yok edildiği, gürültülü ve elektromanyetik kirliliğe yol açıldığı, akustik raporun usule uygun hazırlanmadığı, öngörülen sorunlar içeren gerekli çözümlemelerin yapılmadığı ve ayrıca mera ve tarım alanlarının yok edilmektedir” denildi. Dilekçenin sonunda ÇED raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edildi.

Havaalanı

“YÜRÜTMEYİ DURDURMASINA OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ”

Talebe ilişkin İstanbul 4. İdare Mahkemesi 21 Ocak 2014 günü verdiği ve altında 2 üye ve bir başkanın imzasının bulunduğu kararda, ÇED olumlu raporunun yürütmesinin durdurulmasına hükmetti. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi: “Uyuşmazlığın çözümü için hazırlanacak bilirkişi raporu hakkında, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 280 ve 281. maddelerinde yer verilen usuli işlemler tamamlandıktan sonra yeniden bir karar verilinceye kadar dava konusu, İstanbul Bölgesi 3. Havalimanı projesi hakkında ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi’ olumlu kararı verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün 21 Mayıs 2013 tarihli ve 2992 sayılı kararının yürütülmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar verildi.”

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

DHMİ’DEN 3. HAVALİMANI AÇIKLAMASI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, İstanbul 3. Havalimanı ÇED olumlu kararının yürütülmesinin geçici olarak durdurulması kararıyla ilgili yazı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi; “Bugünkü bazı yayın organlarında İstanbul Yeni Havalimanı inşaatının (projesinin) durdurulduğu şeklinde haberlerin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur. Söz konusu mahkeme kararı, havalimanı ÇED olumlu kararının yürütülmesinin geçici olarak durdurulmasıyla ilgilidir. Bu konuda gerekli hukuki işlemler konunun tarafı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bahse konu kararın, 3 Mayıs 2013 Tarihinde yapılan İstanbul Yeni Havalimanı ihalesi neticesinde imzalanan sözleşme doğrultusunda yapılan iş ve işlemleri durdurması söz konusu olmayıp, proje ile ilgili süreçler planlandığı şekilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Etiketler: » » »
#

SENDE YORUM YAZ