logo

Karaburun 44

Türkiye’de yolsuzluk var ve yolsuzluk algısı artma eğiliminde

Türkiye’de yolsuzluk var ve yolsuzluk algısı artma eğiliminde
Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Haluk Dinçer, iş dünyasının yolsuzluk algısını ölçmek amacıyla İstanbul genelinde bir anket düzenlediklerini ifade ederek, “Sonuç, büyük ölçüde beklediğimiz gibi oldu. Anket bize bir kez daha teyit etti, Türkiye’de yolsuzluk var ve yolsuzluk algısı artma eğiliminde” dedi.
Türkiye'de yolsuzluk var ve yolsuzluk algısı artma eğiliminde
Dinçer, yolsuzlukların iş yapma maliyetlerini yüzde 10 artırdığına ve yolsuzluğun küresel maliyetinin, toplam gayri safi hasılanın yüzde 5’ini oluşturduğuna dikkat çekti.
TÜSİAD, iş insanlarının yolsuzluğa bakış açısının yanı sıra gelecek beklentilerini ve çözüm önerilerini öğrenmek amacıyla bir anket düzenledi. Anketin sonuçları ise Sabancı Center’da “İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye’de Yolsuzluk” semineriyle açıkladı.
TÜSİAD tarafından İstanbul’da iş dünyasını temsil eden 801 kişilik iş insanı üzerinden hazırlanan “İş Dünyası Bakış Açısıyla Yolsuzluk: Algı ve Politika Önerileri” araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 37’si sektöründe yolsuzluğun sık veya yüksek boyutta olduğunu, yüzde 46’sı ise daha da artacağını düşünüyor. Yolsuzluğun bugün itibarıyla sık, boyutunun da yüksek olduğunu düşünenlerin yüzde 57’si yolsuzluğun daha da artacağı görüşünde.

İNŞAAT SEKTÖRÜ İÇİN YOLSUZLUK SIRADAN

Anket sonuçlarına göre, vergilerin yüksekliği, işgücü maliyetleri ve kayıtdışı ekonomiyi daha önemli sorunlar olarak sıralayan iş dünyası, rüşvet ve yolsuzluğu orta derecede önemli bir sorun olarak görüyor. Yolsuzluğu en fazla sorun olarak algılayan sektör olarak ulaştırma ve iletişim öne çıkarken, inşaat, yolsuzluğu en az sorun olarak algılayan sektör olarak dikkat çekiyor.
Buna karşın inşaat, yolsuzluğun kendi sektöründe çok sık ve yüksek boyutta olduğunu düşünüyor. Yani inşaat sektörü temsilcileri, kendi sektörlerinde yolsuzluğun çok yüksek boyutta olduğunu belirtiyor, ancak bunu bir sorun olarak algılamıyor.

“ÜLKELERİN İTİBAR KAYIPLARINA NEDEN OLUYOR”

Seminerin açılışında bir konuşma yapan TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer, rüşvet ve yolsuzluğun zaman ve coğrafyadan bağımsız olarak, bütün ülkelerin öncelikli sorunlarından biri olduğunu, Dünya Ekonomik Forumu’nun yaptığı çalışmalara göre, yolsuzluğun dünya genelinde iş yapma maliyetini yüzde 10 artırdığı ve yolsuzluğun maliyetinin küresel GSYH’nin yüzde 5’ini oluşturduğu belirtti.
Haluk Dinçer, Avrupa Komisyonu’nun Şubat ayında yayımladığı AB Yolsuzlukla Mücadele Raporu’na göre de yolsuzluğun AB ekonomisine yıllık tahmini maliyetinin 120 milyar euro olduğunu ve dünya genelinde yılda rüşvete ödenen paranın 1 trilyon doların üzerinde olduğunun tahmin edildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ancak ilgili literatür gösteriyor ki yolsuzluğun maliyeti ödenen rüşvet tutarlarının çok daha ötesinde. İş dünyası özelinde rüşvet ve yolsuzluk, bir yandan piyasada rekabeti bozarak verimliliği düşürürken, diğer yandan sosyal yapıda uzun süreli hasarlara, hukuk devleti güveninde erozyona ve elbette ülkelerin itibar kayıplarına neden oluyor. Yolsuzluğun neden olduğu bu tür finansal, hukuki ve itibar riskleri yatırımları da olumsuz etkiliyor.”

“BU KONUDA HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ”

Haluk Dinçer, G20 liderlerinin önceki günlerde yolsuzlukla mücadeleyi kalıcı bir konu olarak gündemlerine kattıklarına dikkat çekerek, Türkiye’nin 2015 yılında G20 dönem başkanlığını devralacak olmasını bu açıdan önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:
“Başbakanımız Sayın Davutoğlu’nun Türkiye’nin G20 başkanlığı döneminde yolsuzlukla mücadeleye ilişkin bir stratejisinin olacağı yönündeki açıklamasını son derece önemli bir açılım olarak görüyor ve takdir ediyoruz. Kamuoyuyla paylaştığımız ‘Türkiye 2015 G20 Dönem Başkanlığı Önerileri için İş Dünyasının Öncelikleri’ raporu çerçevesinde 6 ülkede yaptığımız araştırma, iş dünyasının yolsuzlukla mücadeleyi G20’nin ilk üç önceliği arasında görmek istediğini ortaya koydu. TÜSİAD olarak G20’nin iş dünyası ayağı olan B-20’deki aktif rolümüzle bu konuda her türlü desteği sağlayacağız.”

“TÜRKİYE’DE YOLSUZLUK VAR”

Haluk Dinçer, iş dünyasının yolsuzluk algısını ölçmek amacıyla İstanbul genelinde bir anket gerçekleştirdiklerini ifade ederek, iş insanlarının yolsuzluğa bakış açısının yanı sıra gelecek beklentilerini ve çözüm önerilerini sorduklarını belirtterek, “Sonuç, büyük ölçüde beklediğimiz gibi oldu. Anket bize bir kez daha teyit etti, Türkiye’de yolsuzluk var ve yolsuzluk algısı artma eğiliminde” dedi ve ekledi:
“Ankette sizleri olağanüstü derecede şaşırtacak bir bulgu bulamayacaksınız. Bunu söylüyorum çünkü bugün burada hepimiz aslında, Türkiye’de ve önemli sayıda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede, yolsuzluğun bir vakıa olduğunu ve yaygınlaşma eğiliminde olduğunu zaten tahmin edebiliyoruz. Çok daha fazla endişe verici olan durum ise ki, farkındalık yaratma ihtiyacı zaten bu noktadan hareketleniyor, yolsuzluktan endişe duymamak veya yolsuzluğu içselleştirmek veya yolsuzlukla mücadeleden vazgeçmek… Dolayısıyla bu tür çalışmaların yararı, yolsuzluğu sadece rakamlar ile ölçmek değil, topyekûn bir mücadele için farkındalığı yaygınlaştırmak.”

“SİYASİ RANT VEYA KİŞİSEL ÇIKAR İÇİN”

Haluk Dinçer, yolsuzluğun sebebi olarak sadece belirli kişi veya kurumları hedef göstermeyi doğru bulmadıklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yolsuzluğun sadece dönemsel değil, çok uzun zamandır var olduğunu biliyor, ancak sistematikleşme ve içselleştirilme ihtimalinden de büyük rahatsızlık duyuyoruz. Bugün gelinen durumun, tüm toplum kesimlerinin doğrudan veya dolaylı payı olabileceğini düşünüyoruz. Siyasi rant veya kişisel çıkar için kamu kaynaklarını kötüye kullanan bazı siyasetçilerin, kendi menfaatleri için adil rekabeti, çevreyi ve içinde bulundukları toplumu hiçe sayan bazı iş insanlarının, etik değerler ile bağdaşmayan ve yolsuzluğu ve rüşveti belirli koşullarda mazur gören anlayışın, bu süreçte payı olsa gerek. İşte bu nedenle bireylerden kurumlara, özel sektör, kamu ve sivil toplumdan toplumun tüm kesimlerine herkes yolsuzlukla mücadelede gerekli iradeyi göstermedikçe ve elini taşın altına koymadıkça başarıyla ulaşmak mümkün gözükmüyor.”
Araştırma sonuçlarının ardından, CNNTÜRK Ekonomi Müdürü Emin Çapa’nın moderatörlüğünü yaptığı bir panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak katılan, Radikal Gazetesi yazarı Uğur Gürses ve TEPAV Yönetişim Etütleri Direktörü Emin Dedeoğlu, “İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye’de Yolsuzluk” araştırmasını değerlendirdi.

 

Etiketler: » » » » » » » » » »
#

SENDE YORUM YAZ