logo

Karaburun 44

Seren Serengil 250 bin liraya reklam yüzü oldu

Seren Serengil 250 bin liraya reklam yüzü oldu

Se­ren Se­ren­gil, in­ter­net üze­rin­den alış­ve­riş ya­pı­lan dün­ya­ca ün­lü bir si­te­nin Tür­ki­ye yü­zü ol­du. Fir­may­la bir yıl­lık an­laş­ma ya­pan Se­ren­gil, 250 bin li­ra­ya im­za at­tı.

Seren SerengilÜn­lü sa­nat­çı, rek­lam fil­mi, ka­ta­log ve bill­bo­ard ça­lış­ma­la­rın­da yer ala­cak. Fir­ma yet­ki­li­le­ri, sa­çı, mak­ya­jı ve sti­li ile Tür­ki­ye’nin en çok ta­kip edilen ka­dın sa­nat­çı­la­rın­dan bi­ri ol­du­ğu için Se­ren Se­ren­gi­l’­i seç­tik­le­ri­ni açık­la­dı.

2015’E BOMBA GİBİ GİRECEĞİM

Yeni bir programın sunuculuğunu üstleneceğini de ilk kez açıklayan Serengil, “2015’e bomba gibi gireceğim. Bu yıl benim yılım olacak” diyerek iddialı konuştu.

Etiketler: » » » »
#

SENDE YORUM YAZ